Kwartet Opera - kwartet smyczkowy
Kwartet Opera - kwartet smyczkowy

 fot. Łukasz Unterschuetz w budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku